×

Główne obowiązki:

 • Rozwijanie i wdrażanie projektów optymalizacyjnych proces produkcyjny pod względem kosztów, poziomu jakości i wydajności,
 • Przygotowywanie/weryfikacja/zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 • Nadzór nad wynikami audytów (analiza danych, planowanie i wdrażanie działań korygujących),
 • Monitorowanie efektywności procesu produkcyjnego (wskaźników wydajnościowe i jakościowe),
 • Opracowanie,  wdrożenie i utrzymanie procesów i metod produkcji,
 • Analizowanie niezgodności, opracowywanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Standaryzacja procesów produkcyjnych,
 • Ciągłe doskonalenie norm produkcyjnych, norm surowców oraz  przepływu procesu,
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych i procesowych,
 • Przeprowadzanie audytów stanowiskowych,
 • Przygotowywanie projektów konstrukcyjnych przyrządów oraz narzędzi,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (elektryczne/elektroniczne, mechatronika, automatyka przemysłowa, mile widziane – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość narzędzi zarządzania jakością (umiejętność wykorzystania technik i narzędzi jakościowych w praktyce),
 • Zmysł techniczny i nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu mechatroniki,
 • Prawo jazdy kategorii B.,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i powierzonych obowiązków,
 • Jednozmianowy system czasu pracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Narzędzia pracy niezbędne na danym stanowisku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Prześlij nam swoje CV

Administratorem danych osobowych jest Lauber sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk, tel.: 59 848 11 36, lauber@lauber.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.