×

Zakres obowiązków:

 • Współudział w kreowaniu i realizacja polityki zakupowej w firmie,
 • Bieżąca analiza rynku dostawców części samochodowych,
 • Nadzór nad bieżącą dostępnością komponentów pod planowaną produkcję, udział w ustalaniu i realizacji polityki wielkości zapasów magazynowych komponentów,
 • Nadzór i czynny udział w negocjacjach z dostawcami towarów i podwykonawcami usług,
 • Nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami,
 • Ścisła współpraca z innymi działami wewnątrz firmy,
 • Czynny udział w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji ISO, odpowiedzialność za podległe procesy,
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem.

Wymagania:

 • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu zespołu zakupowego w firmie produkcyjnej,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (głównie Excel),
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i systematyczność,
 • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Asertywność i komunikatywność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i powierzonych obowiązków,
 • Jednozmianowy system czasu pracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Narzędzia pracy niezbędne na danym stanowisku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Prześlij nam swoje CV

Administratorem danych osobowych jest Lauber sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk, tel.: 59 848 11 36, lauber@lauber.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.